اردوغان: ملازگرد٬ فتح استانبول٬ نبرد چاناک‌قلعه و نبردهای دوملوپینار و ساکاریا همه به یک اندازه برای ما مهم هستند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

- خبرگزاری آناتولی