کرونا و تغییر سبک‌ تهیه نذری در ماه محرم

Redirecting to full article in 0 second(s)...

آیین نذری دادن در ایام محرم مملو از ارزشهای انسانی و اسلامی است که در کنار همیاری و دوستی مردم، نشان دهنده فرهنگ، آداب و رسوم و عقاید و سنتهای ماست و نشانه