سخنگوی وزارت امورخارجه ایران سفیر شد

Redirecting to full article in 0 second(s)...

سیدعباس موسوی به عنوان سفیر ایران در جمهوری آذربایجان انتخاب شد. - خبرگزاری آناتولی