المیادین: ظریف به بیروت می رود

Redirecting to full article in 0 second(s)...

شبکه لبنانی المیادین اعلام کرد که وزیر امور خارجه کشورمان فردا به لبنان می رود.