هر واکسن کرونای آکسفورد ۱۲۰ دلار پیش فروش می‌شود

Redirecting to full article in 5 second(s)...

رئیس سازمان نظام پزشکی گفت: آکسفورد هر واکسن کرونا را ۱۲۰ دلار پیش فروش می‌کند، در حالی که تاثیر آن کم تر از سه ماه خواهد بود.