میرسلیم: ابعاد 'رشوه ۶۵ میلیارد تومانی' شهرداری قالبیاف با رسیدگی قضایی روشن می‌شود - BBC News فارسی

Redirecting to full article in 5 second(s)...

مصطفی میرسلیم نماینده مجلس ایران که شهرداری تهران را به پرداخت 'رشوه ۶۵ میلیارد تومانی' به نمایندگان مجلس دهم متهم کرده بود، می‌گوید 'ابعاد موضوع، پس از محاکمه روشن خواهد شد'. این اظهارات آقای میرسلیم یک روز پس از آن بیان می‌شود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اعلام کرد در ارتباط با این پرونده یک نماینده پیشین مجلس بازداشت شده است.