ترکیه به مقام نخست جهانی تولید شیر گوسفند دست یافت

Redirecting to full article in 0 second(s)...

ترکیه با یک میلیون و 446 هزار تن شیر گوسفند رتبه نخست تولیدکننده از میان 81 کشور جهان را از آن خود کرد. - خبرگزاری آناتولی