مرحله دوم یازدهمین دوره انتخابات مجلس ۲۱ شهریور برگزار می شود

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سخنگوی دولت اعلام کرد که مرحله دوم یازدهمین دوره انتخابات مجلس ۲۱ شهریور برگزار می شود.