پاپ برای اولین بار ۶ زن را به عضویت شورای عالی اقتصاد واتیکان منصوب کرد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

شورای اقتصادی واتیکان که در سال ۲۰۱۴ میلادی تاسیس شد، یک نهاد عالیِ نظارتی بر همۀ فعالیت‌های مالی واتیکان محسوب می‌شود و تنها مقامی که در ساختار واتیکان جایگاهی برتر از اعضای این شورا دارد، شخص پاپ است.