طوفان ایسایاس پس از آمریکا به کانادا رسید

Redirecting to full article in 5 second(s)...

مقام های مسئول در کانادا نسبت به بارش شدید باران در جنوب استان کبک هشدار داده‌اند.