وزیر بهداشت لبنان: تعداد مفقودان انفجار بیشتر از قربانیان است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

وزیر بهداشت لبنان در سخنانی گفت که تعداد مفقودان انفجار بیروت از کشته شدگان فراتر رفته و چهار بیمارستان کاملاً آسیب دیده‌اند.