بازداشت مدیر میانی یک باشگاه تهرانی توسط وزارت اطلاعات

Redirecting to full article in 5 second(s)...

روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در خصوص بازداشت یک نفر از مدیران میانی یکی از باشگاههای پایتخت اطلاعیه ای صادر کرد.