گزارش یک شهروند از وضعیت بیروت پس از وقوع انفجار

Redirecting to full article in 0 second(s)...

با توجه به نشت مواد شیمیایی و سمی پس از انفجار ساعاتی پیش بیروت، از مردم منطقه خواسته شده از خانه های خود خارج نشوند.