اعلام وضعیت فوق العاده در بیروت طی دو هفته

Redirecting to full article in 5 second(s)...

در پی انفجار شدیدی که بیروت را لرزاند، شورای عالی دفاعی لبنان، در پایتخت این کشور دو هفته وضعیت فوق العاده اعلام کرد.