جمشید شارمهد 'در امارات متحده عربی ربوده و به ایران منتقل شد' - BBC News فارسی

Redirecting to full article in 5 second(s)...

خانواده جمشید شارمهد، رئیس سازمان تندر، می گوید که او در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران حکومت ایران ربوده و به ایران منتقل شد.