نتایج تحقیق جدید؛ موها می‌دانند شما چه چیزی می‌خورید

Redirecting to full article in 5 second(s)...

روش جدید تشخیص، تنها با بررسی تار موی انسان می‌تواند نشان دهد که برای مثال آیا فرد به برگر گیاهی علاقه دارد یا برگر گوشتی.