پیشروی آتش‌سوزی مهیب کالیفرنیا به سمت منطقه مسکونی ریورساید

Redirecting to full article in 0 second(s)...

آتش‌سوزی در تپه‌های ناهموار منطقه ریورساید که تردد ماشین‌های آتش‌نشانی در آن تقریبا غیرممکن است، نگرانی‌ها را در مورد گسترش آتش‌سوزی به منطقه شمالی سن گورگُنیو و بخش مسکونی واقع شده در جنوب این تپه‌ها افزایش داد.