هشتگ اعتراضی #کولبر_نکشید ترند اول ایران شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

کاربران توییتر در جریان طوفان توییتری اعتراض به کشتار کولبران با شعار «قتل ‌عام کولبران باید متوقف شود»، هشتگ «کولبر نکشید» را به ترند اول ایران تبدیل