ربیعی: انجام شعائر با روش همیشگی، به روح عزاداری ضربه می‌زند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سخنگوی دولت گفت: فشار برای انجام شعائر به روش همیشگی اگر با عواقب وخیم برای سلامت مردم همراه شود،ضربه‌ای تاریخی به عزاداری و روح مشارکت ایرانیان در این مراسم وارد خواهد کرد.