بازگشت آرامش به مرز اسرائیل با لبنان پس از یک روزِ پرتنش

Redirecting to full article in 5 second(s)...

اسرائیل پس از حمله‌ هوایی هفته گذشته به سوریه که در جریان آن یک شبه نظامی حزب‌الله نیز کشته شد خود را برای حمله متقابل آماده کرده بود.