دستگاه‌های دولتی در واگذاری سهام کارخانجات و دارایی‌های خود تسریع کنند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

رییس‌جمهوری دستگاه های دولتی را موظف کرد بر اساس دستورالعمل های مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تجربه موفق عرضه بخشی از سهام شستا در بورس، در واگذاری سهام کارخانجات و دارایی های خود، تسریع کنند.