فروردین: فراکسیون ورزش به دنبال پخش مجدد برنامه ۹۰ است

Redirecting to full article in 5 second(s)...

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی از برنامه این فراکسیون برای برگزاری جلسه ای با رئیس سازمان صدا و سیما جهت پخش مجدد برنامه ۹۰ با حضور عادل فردوسی پور خبر داد.