تعطیلی ادارات و بانک‌های ۲۲ شهر خوزستان در پی افزایش دما و رطوبت

Redirecting to full article in 5 second(s)...

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان از تعطیلی ادارات و بانک‌های ۲۲ شهرستان در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده به علت افزایش دما و رطوبت خبر داد.