برندگان و بازندگان کرونا؛ سرمایه‌دار چینی ۱۱ میلیارد دلار از دست داد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

در حالی «جف بزوس» طی هفته‌های اخیر رکورد بیشترین ثروت فردی را در جهان شکست، «کولین هونگ» به تنهایی ۱۱.۵ میلیارد دلار از ثروت خود را از دست داد.