پناهگاه‌هایی که برای آخرالزمان آماده می‌شوند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

بحران فعلی برای بعضی‌ها تمرینی است برای خانه‌نشینی درازمدت. در سراسر دنیا، پناهگاه‌های مجللی برای تعداد قلیلی افراد خوشبخت در دست ساخت است تا از خطر فروپاشی و فاجعه جان سالم به در ببرند.