محمد باقر قالیباف رییس مجلس شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

تهران-ایرنا-منتخبان مجلس یازدهم محمد باقر قالیباف منتخب مردم تهران را به عنوان رییس مجلس برای سال اول مجلس یازدهم انتخاب کردند.