اردوغان: تهدید پاندمی کرونا تنها با حل این مسئله در سراسر جهان برطرف می شود

Redirecting to full article in 5 second(s)...

- خبرگزاری آناتولی