آتش‌سوزی در آرامگاه استر و مردخای در همدان؛ 'ساختمان اصلی آسیب ندیده است'

Redirecting to full article in 5 second(s)...

مقام‌های ایران می‌گویند آتش‌سوزی در آرامگاه استر و مردخای در شهر همدان 'بسیار محدود' بوده و ساختمان اصلی این بنای تاریخی 'آسیبی ندیده است.' دو روز پیش گزارش‌هایی درباره به آتش کشیدن این بنای تاریخی در حمله‌ای شبانه منتشر شد که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت و از سوی چند شخصیت و نهاد یهودی محکوم شد.