کارکنان توییتر می توانند تا همیشه دورکاری کنند!

Redirecting to full article in 5 second(s)...

مدیرعامل توییتر به تازگی اعلام کرده که تمامی کارکنان این شرکت می‌توانند تا هر زمانی که بخواهند به دورکاری خود ادامه دهند.