قطر: حمایت برخی کشورها از حفتر باعث وخامت اوضاع در لیبی شده است

Redirecting to full article in 5 second(s)...