رشد منفی ۱۵.۸ درصدی گردشگری ایران در ۲۰۲۰

Redirecting to full article in 5 second(s)...

متوسط رشد گردشگری ایران در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰ همزمان با شیوع بحران جهانی کرونا بنابر اعلام سازمان جهانی گردشگری منفی ۱۵.۸ درصد بوده است.