شهروندان تهرانی آرامش خود را حفظ کنند

Redirecting to full article in 0 second(s)...

فرماندار تهران با تاکید بر امادگی نیروهای امدادی گفت: شهروندان تهرانی آرامش خود را حفظ کنند.