دانشمند تاجیک بریتانیا، جویای داروی کرونا‏ - BBC News فارسی

Redirecting to full article in 0 second(s)...

تلاش‌های بسیاری برای جلوگیری از رسوخ ویروس کرونا به بدن انسان جریان دارد. از جمله، این‌جا در انگلستان. ‏