نرگس محمدی: سال دیگری از حبس ظالمانه‌ام را آغاز می‌کنم | DW | 04.05.2020

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سخنگوی کانون مدافعان در پنجمین سال زندانی شدن‌اش، وضعیت زنان محبوس در زندان زنجان را روایت کرده است. او می‌نویسد مقامات قضایی او را از دریافت کتاب هم محروم کرده‌اند و اوقاتش به شنیدن سرگذشت هم‌بندی‌هایش می‌گذرد.