خبر کودتا در قطر تکذیب شد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

یک منبع وزارت خارجه قطر اخبار درباره کودتا در این کشور را کذب خواند.