اتحادیه اروپا کمک ۷ میلیاردی فرانسه به ایرفرانس را تایید کرد

Redirecting to full article in 5 second(s)...

نهاد ناظر بر رقابت اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۴ مه ( ۱۵ اردیبهشت) کمک ۷ میلیارد یورویی دولت فرانسه به شرکت هواپیمایی ایرفرانس را تایید کرد.