انتقاد معاون استاندار قم از وضعیت قبر فروشی

Redirecting to full article in 5 second(s)...

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم، از وضعیت فعلی در زمینه قبر فروشی انتقاد کرد.