مرگبارترین تیراندازی تاریخ کانادا؛ شمار قربانیان افزایش یافت

Redirecting to full article in 0 second(s)...

پلیس همچنان به دنبال یافتن پاسخ‌های این جنایت هولناک است. از آنجایی که قاتل با لباس و خودروی پلیس دست به این جنایت زده، پرسش‌ها در باره چرایی و چگونگی این حمله را بیشتر کرده است.