بیش از 750 شهروند دیگر ترکیه از کشورهای اروپایی بازگردانده شدند

Redirecting to full article in 0 second(s)...
هفتصد و پنجاه و یک نفر از شهروندان ترکیه از اسپانیا، آلمان، انگلستان و ایرلند به کشور بازگردانده شده و تحت قرنطینه قرار گرفتند. - خبرگزاری آناتولی