کرونا در ارگ و افغانستان؛ شمار مبتلایان از یک هزار نفر گذشت

Redirecting to full article in 0 second(s)...

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری با تایید این خبر افزوده است که اشرف‌غنی، رییس جمهوری و معاون‌های وی به این ویروس آلوده نیستند.