درخواست پمپئو از شورای امنیت برای تمدید محدودیت‌های تسلیحاتی ایران

Redirecting to full article in 5 second(s)...

در ادامه سیاست‌های خصمانه واشنگتن درقبال کشورمان، وزیر امورخارجه آمریکا از شورای امنیت خواست تا محدودیت های تسلیحاتی ایران را تمدید کند.