انتقال 349 شهروند ترکیه از هلند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

ترکیه 349 نفر دیگر از شهروندان مقیم هلند را در چارچوب تدابیر پیشگیرانه از شیوع ویروس کرونا به کشور بازگرداند. - خبرگزاری آناتولی