ادامه اعتصاب غذای سهیل عربی،‌ زندانی سیاسی در ایران

Redirecting to full article in 5 second(s)...

سهیل عربی،‌ زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ در هشتمین روز اعتصاب غذای خود در اعتراض به محرمیت وی از حق درمان و حق مرخصی یا تائید درخواست آزادی مشروط اعلام کرده است با مراجعه به واحد مدد کاری زندان تهران بزرگ در خواست اعاده دادرسی بر پرونده این زندانی سیاسی برای مراجع قضائی ارسال شده است.