تولید محصولات کشاوزری و غذا به شیوهٔ پایا در دُبی

Redirecting to full article in 0 second(s)...
«مفهوم از سر زمین تا سر سفره، به‌تازگی رشد کرده و اساس آن استفاده از محصولات فصلی است. هرچه میوه و غذای شما تازه‌تر باشد مقوی‌تر است و چون از راه دور هم نمی‌آید، آلودگی سوخت ناشی از حمل و نقل را هم ندارد.» #Focus