آمریکا برای رویارویی با بدترین هفته‌های شیوع ویروس کرونا آماده می‌شود

Redirecting to full article in 5 second(s)...

نیویورک با بیش از ۳۵۰۰ مورد تلفات، یکی از ایالت‌ها در آمریکا است که بیشترین ضربه را از شیوع ویروس کرونا دیده است.\r\n کارشناسان بهداشت عمومی می گویند این شرایط نه تنها برای نیویورک، بلکه برای نقاط دیگر