امام خمینی(ره) با جریان‌های مسلحانه موافق نبودند حتی با فدائیان اسلام

Redirecting to full article in 5 second(s)...

عبدالمجید معادیخواه گفت: امام خمینی(ره) با جریان‌های مسلحانه موافق نبودند، حتی با فدائیان اسلام. در واقع این‌طور به نظر می‌رسد که ایشان به یک حرکت مردمی تکیه داشت و طبعاً اگر حرکتی بخواهد مردمی باشد، نباید هزینه سنگینی داشته باشد.