بارسلونا حقوق بازیکنان و کارمندانش را کم می‌کند

Redirecting to full article in 5 second(s)...

باشگاه بارسلونا با توجه به ضرر و زیان ناشی از لغو بازی‌ها به خاطر کرونا تصمیم به کم کردن حقوق بازیکنان و کارمندان باشگاه گرفت.