پرفروش‌های هفت کتابفروشی و ناشر در سال 98

Redirecting to full article in 5 second(s)...

کتابفروشی‌های ایران ماه پایانی سال 98 را همچون بسیاری دیگر از حرفه‌ها با شرایط متفاوتی به پایان بردند؛ ماهی که معمولا رونقی را برایشان به همراه داشت. اما امسال با شیوع ویروس کرونا معادله‌هایشان برهم خورد.