حمله مهاجمان انتحاری به «درمسال» سیک ها در شهر کابل افغانستان

Redirecting to full article in 0 second(s)...

وزارت امور داخله افغانستان تایید کرد، مهاجمان انتحاری بامداد چهارشنبه 25 مارس داخل «درمسال» سیک‌ها