کرونا؛ طب اسلامی و جنجال شیخ مرتضی کهنسال | DW | 22.03.2020

Redirecting to full article in 5 second(s)...

یکی از شاگردان عباس تبریزیان، با انگشت به دهان و دماغ مبتلایان کرونا 'عطر پیامبر' می‌مالد تا شفا یابند. سازمان نظام پزشکی این اقدام را مصداق تشویش افکار عمومی دانسته و وزارت بهداشت خواستار برخورد قضایی با او شده است.